Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i exportgarantisystemet (NU13)

Regeringen har lagt fram en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet. Denna rapports övergripande slutsats är att exportgarantisystemet, som sköts av EKN, kan bli mer effektivt genom bland annat bättre styrning. EKN:s överskott på cirka 26 miljarder har också uppnåtts och hanterats på ett sätt som inte stämmer överens med budgetlagens skrivningar om god hushållning med statliga medel. Enligt rapporten har EKN och regeringen identifierat olika problem, men inte gjort något åt det inom rimlig tid.

Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. Riksdagen konstaterar att regeringen delvis instämmer i Riksrevisionens kritik och att regeringen har för avsikt att genomföra flera av de rekommendationer till åtgärder som Riksrevisionen har lämnat.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika handelspolitiska frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-26
Justering: 2015-04-14
Trycklov: 2015-04-16
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:NU13

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i exportgarantisystemet (NU13)

Regeringen har lagt fram en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet. Denna rapports övergripande slutsats är att exportgarantisystemet, som sköts av Exportkreditnämnden, EKN, kan bli mer effektivt genom bland annat bättre styrning. EKN:s överskott på cirka 26 miljarder har också uppnåtts och hanterats på ett sätt som inte stämmer överens med budgetlagens skrivningar om god hushållning med statliga medel. Enligt rapporten har EKN och regeringen identifierat olika problem, men inte gjort något åt det inom rimlig tid.
 
Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. Näringsutskottet konstaterar att regeringen delvis instämmer i Riksrevisionens kritik och att regeringen har för avsikt att genomföra flera av de rekommendationer till åtgärder som Riksrevisionen har lämnat.
 
Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår ockå att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika handelspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
11 förslagspunkter, 5 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektivitet i exportgarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3039 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

lägger skrivelse 2014/15:59 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 254 41 0 54


2. Miljöteknikexport och exportfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 3 och

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
KD 0 13 0 3
Totalt 177 118 0 54


3. Kreativa näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1848 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (M)

4. Främjande och kapitalflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 5 och

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 277 18 0 54


5. Övrigt om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Den inre marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2555 av Per Bill (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2570 av Gustaf Hoffstedt (M) yrkande 1,

2014/15:1149 av Kenneth G Forslund (S) yrkande 3 och

2014/15:1961 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 254 41 0 54


7. Främjande av internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1875 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 3 och

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 97 0 0 16
M 1 69 0 14
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 1 18 0 3
V 18 0 0 3
KD 0 13 0 3
Totalt 179 116 0 54


8. Handelsavtal och skydd för miljö, mat och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2626 av Helena Lindahl och Per Lodenius (C).

Reservation 7 (SD)

9. Internationell handel och hbt-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 8.

10. Miljöteknik och TRIPS-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 8 (V)

11. Handel med sälprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 9 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 12 0 0 4
Totalt 183 111 0 55