Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2015

Beslut

Redovisning av bistånd genom internationella organisationer ska förtydligas (UU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer. I rapporten har Riksrevisionen granskat de kärnstöd som Sverige utbetalat till ett antal banker och organisationer.

Utrikesutskottet, som har granskat regeringens skrivelse, välkomnar Riksrevisionens granskning och betonar att det är viktigt att Sveriges bidrag till dessa organisationer även i fortsättningen lämnas i form av kärnstöd. Utskottet föreslår att regeringen utvecklar skrivelsen så att riksdagen får en samlad analys av resultaten av arbetet i organisationerna.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-12
Trycklov: 2015-11-13
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:UU7

Alla beredningar i utskottet

2015-11-05, 2015-10-22

Redovisning av bistånd genom internationella organisationer ska förtydligas (UU7)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer. I rapporten har Riksrevisionen granskat de kärnstöd som Sverige utbetalat till ett antal banker och organisationer.

Utrikesutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och betonar att det är viktigt att Sveriges bidrag till dessa organisationer även i fortsättningen lämnas i form av kärnstöd. Utskottet föreslår att regeringen utvecklar skrivelsen så att riksdagen får en samlad analys av resultaten av arbetet i organisationerna.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-24
Debatt i kammaren: 2015-11-25
4

Beslut

Beslut: 2015-11-25
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Indikativ fördelning av kärnstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3069 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 76 0 0 8
SD 0 39 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 5 7 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 257 46 0 46


2. Redovisning av resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

3. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: