Riksrevisionens årliga rapport 2005 (redog. RRS1)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2005

Beslut

Riksrevisionens årliga rapport 2005 (FiU15)

Riksrevisionen har lämnat sin rapport för 2005. Rapporten ska ge en övergripande bild av revisionsverksamheten under det senaste året. Riksrevisionen ger fyra rekommendationer. Informationen i de budgetpolitiska dokument som regeringen lämnar till riksdagen ska bli bättre. Budgetlagen ska tillämpas strikt. Ta fram en strategi för en mer konsekvent styrning av myndigheterna. Förbättra insynen och kontrollen av förvaltningen i de statliga bolagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Riksrevisionens årliga rapport 2005 (FiU15)

Riksrevisionen har lämnat sin rapport för 2005. Rapporten ska ge en övergripande bild av revisionsverksamheten under det senaste året. Riksrevisionen ger fyra rekommendationer. Informationen i de budgetpolitiska dokument som regeringen lämnar till riksdagen ska bli bättre. Budgetlagen ska tillämpas strikt. Ta fram en strategi för en mer konsekvent styrning av myndigheterna. Förbättra insynen och kontrollen av förvaltningen i de statliga bolagen. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska avsluta ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.