Riksdagens revisorers förslag till följd av statens stöd till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1994/95:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1994-10-18, 1994-11-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.