Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.