Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 20 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-27
bet 2019/20:KU9

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-03-10, 2020-02-20, 2020-02-11
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer