Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU9)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar exempelvis om riksmötets öppnande, utskottsorganisationen, val av talman, vice talmän och utskottspresidier och applåder i riksdagens kammare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-11, 2020-02-20, 2020-03-10, 2020-03-12

Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU9)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar exempelvis om riksmötets öppnande, utskottsorganisationen, val av talman, vice talmän och utskottspresidier och applåder i riksdagens kammare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.