Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU22)

Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlade bland annat om utskottens och riksdagsledamöternas resor, riksdagsledamöternas arvoden, placeringen i riksdagens plenisal, utskotten och EU-nämnden samt Riksdagsförvaltningens verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 6
bet 2018/19:KU22

Alla beredningar i utskottet

2019-04-23, 2019-03-26, 2019-03-05

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om utskottens och riksdagsledamöternas resor, riksdagsledamöternas arvoden, placeringen i riksdagens plenisal, utskotten och EU-nämnden samt Riksdagsförvaltningens verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utskottens och riksdagsledamöternas resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1018 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1-4 och

2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S).

2. Riksdagsledamöternas arvode

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:188 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2018/19:193 av Johnny Skalin (SD) och

2018/19:341 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 291 26 0 32


3. Placeringen i riksdagens plenisal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:11 av Björn Söder (SD),

2018/19:277 av Markus Wiechel (SD) och

2018/19:963 av Margareta Cederfelt (M).

Reservation 2 (SD)

4. EU-flagga i riksdagens plenisal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:14 av Björn Söder (SD) yrkande 2.

5. Utskotten och EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:369 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:569 av Patrick Reslow (SD) och

2018/19:1748 av Sten Bergheden (M).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32


6. Krigsdelegationens sammansättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:13 av Björn Söder (SD).

Reservation 4 (SD)

7. Stöd till riksdagsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:994 av Anders Hansson (M).

8. Översyn av riksdagsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S).

9. Val av vice talmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:574 av Patrick Reslow (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32


10. Frågor om kontakterna med EU i riksdagsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 3 och

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29.

Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 14 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 303 14 0 32


11. Oberoende granskningsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1109 av Erik Bengtzboe (M).

12. Uppföljning av riksdagsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1110 av Erik Bengtzboe (M).

13. Chefsjurist för riksdagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2118 av Hans Hoff (S).

14. Riksdagsförvaltningens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:12 av Björn Söder (SD),

2018/19:488 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L),

2018/19:605 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

2018/19:1465 av Per Lodenius (C),

2018/19:1586 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1588 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1589 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S),

2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S) och

2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M).