Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU22)

Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlade bland annat om utskottens och riksdagsledamöternas resor, riksdagsledamöternas arvoden, placeringen i riksdagens plenisal, utskotten och EU-nämnden samt Riksdagsförvaltningens verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-03-05, 2019-03-26, 2019-04-23

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 40-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om utskottens och riksdagsledamöternas resor, riksdagsledamöternas arvoden, placeringen i riksdagens plenisal, utskotten och EU-nämnden samt Riksdagsförvaltningens verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.