Riksdagens arbetsformer

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2006

Beslut

Riksdagens arbetsformer (KU4)

Riksdagen säger nej till motioner om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor från allmänna motionstiden 2005 och 2006. Motionsförslagen handlar bland annat om: sättet att bestämma riksdagsledamöternas arvoden, förbud att ha ett arbete vid sidan av riksdagsarbetet och registret över ledamöternas ekonomiska intressen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Riksdagens arbetsformer (KU4)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor från allmänna motionstiden 2005 och 2006. Motionsförslagen handlar bland annat om: sättet att bestämma riksdagsledamöternas arvoden, förbud att ha ett arbete vid sidan av riksdagsarbetet och registret över ledamöternas ekonomiska intressen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.