Riksdagens arbetsformer m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2013

Beslut

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om bland annat riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar om förändringar i motionsrätten och i utskottens arbete med motionerna, öppna sammanträden i utskotten och EU-nämnden, införande av ett framtidsutskott, platsen för EU-nämndens sammanträden, utskottens utrikes resor, riksdagsledamöternas placering i kammaren, votering på distans, kvittningssystemet, teckentolkning vid riksdagens frågestunder, riksmötets öppnande, riksdagshörna i Luleå, barnkonsekvensanalys av riksdagens beslut, förslagsbox för allmänheten och lobbying.

Andra motioner handlar om Riksdagsförvaltningen, till exempel miljöförbättrande åtgärder, minnesmärken och visitkort med punktskrift. Några motioner gäller arbetsvillkoren för riksdagsledamöterna, till exempel arvodet och inkomstgarantin.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-04-09
Justering: 2013-04-16
Betänkande publicerat: 2013-04-16
Trycklov: 2013-04-16
Reservationer 5
Betänkande 2012/13:KU17

Alla beredningar i utskottet

2013-04-09, 2013-03-21

Nej till motioner om riksdagens arbetsformer (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar om förändringar i motionsrätten och i utskottens arbete med motionerna, öppna sammanträden i utskotten och EU-nämnden, införande av ett framtidsutskott, platsen för EU-nämndens sammanträden, utskottens utrikes resor, riksdagsledamöternas placering i kammaren, votering på distans, kvittningssystemet, teckentolkning vid riksdagens frågestunder, riksmötets öppnande, riksdagshörna i Luleå, barnkonsekvensanalys av riksdagens beslut, förslagsbox för allmänheten och lobbying.

Andra motioner handlar om Riksdagsförvaltningen, till exempel miljöförbättrande åtgärder, minnesmärken och visitkort med punktskrift. Några motioner gäller arbetsvillkoren för riksdagsledamöterna, till exempel arvodet och inkomstgarantin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-24
4

Beslut

Beslut: 2013-04-25
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K224 av Jan Lindholm m.fl. (MP),
2011/12:K343 av Jan Ericson (M),
2012/13:K250 av Jan Lindholm m.fl. (MP),
2012/13:K329 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M) och
2012/13:K349 av Anti Avsan (M).

2. Arbetet i utskotten och EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K262 av Ulf Holm m.fl. (MP),
2012/13:K289 av Hans Rothenberg m.fl. (M) och
2012/13:K290 av Eliza Roszkowska Öberg och Betty Malmberg (båda M).

3. Utskottens utrikes resor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K393 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1-6 och
2012/13:K227 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1-5.

4. Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K241 av Margareta Cederfelt (M) och
2012/13:K209 av Björn Söder och Erik Almqvist (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD01901
V17002
KD18001
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Votering på distans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K286 av Anders Andersson (KD),
2011/12:K378 av Hans Wallmark (M) och
2012/13:K219 av Anders Andersson (KD).

6. Kvittningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K219 av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD01901
V17002
KD18001
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Teckentolkning vid riksdagens frågestunder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K217 av Eva Flyborg (FP).

8. Riksmötets öppnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K333 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD).

9. Riksdagshörna i Luleå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K232 av Fredrik Lundh Sammeli (S).

10. Barnkonsekvensanalys av riksdagens beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So494 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:So201 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)

11. Förslagsbox för allmänheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K226 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP).

12. Lobbying

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4.

Reservation 4 (MP, V)

13. Riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K232 av Eliza Roszkowska Öberg m.fl. (M),
2011/12:K238 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2011/12:K373 av Mattias Karlsson m.fl. (SD),
2012/13:K239 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),
2012/13:K245 av Mats Johansson (M),
2012/13:K252 av Thomas Strand (S),
2012/13:K264 av Roger Tiefensee och Anders Åkesson (båda C),
2012/13:K293 av Per Lodenius (C),
2012/13:K314 av Johan Forssell (M),
2012/13:K343 av Katarina Köhler och Karin Åström (båda S) och
2012/13:K385 av Mattias Karlsson m.fl. (SD).

14. Arvode m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K242 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,
2011/12:K319 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:K381 av Anti Avsan (M),
2012/13:K202 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2012/13:K218 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,
2012/13:K291 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2012/13:K292 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) och
2012/13:K337 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP21112
FP20004
C18005
SD19001
V01702
KD18001
Totalt28818142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Inkomstgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K212 av Christer Nylander (FP),
2011/12:K229 av Anita Brodén (FP),
2011/12:K242 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 2,
2012/13:K218 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:K258 av Anita Brodén (FP).

16. Det ledamotsnära stödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K396 av Siv Holma m.fl. (V).

17. Motionsyrkanden behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K213 av Anita Brodén och Lars Tysklind (båda FP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:K311 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:K311 av Anita Brodén och Lars Tysklind (båda FP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:K341 av Henrik Ripa (M) och
2012/13:K392 av Julia Kronlid (SD).