Registrerat partnerskap m.m.

LUs betänkande 1993/94:LU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-24
Justering: 1994-05-26
Betänkande 1993/94:LU28

Alla beredningar i utskottet

1994-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-07

Protokoll med beslut