Registerbaserad folk- och bostadsräkning år 2000 m.m.

Finansutskottets betänkande 1995/96:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.