Regionalpolitiken

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1991/92:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1992-02-20, 1992-02-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.