Regionalpolitiken

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1990/91:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.