Regionalpolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1994/95:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1995-05-11, 1995-05-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.