Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU13)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om regional tillväxtpolitik från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, återföring av medel och produktionsvärden från naturresurser samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat pågående insatser och den politik som redan förs.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-03-12

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner om regional tillväxtpolitik från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, återföring av medel och produktionsvärden från naturresurser samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är bland annat pågående insatser och den politik som redan förs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.