Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU16)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om regional tillväxtpolitik. Skälen är främst att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om frågor om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden och återföring av medel från vatten- och vindkraft.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU16)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om regional tillväxtpolitik. Skälen är främst att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om frågor om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden och återföring av medel från vatten- och vindkraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.