Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter (NU17)

Riksdagen anser att det ska vara en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken att omlokalisera statliga arbetstillfällen från större städer till landsbygden. Nya myndigheter och verk ska i större utsträckning förläggas till landsbygden och flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder bör förhindras. Riksdagen har tidigare tagit ställning för att statliga arbetstillfällen i större utsträckning bör förläggas till landsbygden. Nu påminde riksdagen om detta och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner om regional tillväxt från den allmänna motionstiden 2015. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom den parlamentariska landsbygdskommittén redan arbetar med flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-22
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-15
Reservationer 9
Betänkande 2015/16:NU17

Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter (NU17)

Näringsutskottet anser att det ska vara en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken att omlokalisera statliga arbetstillfällen från större städer till landsbygden. Nya myndigheter och verk ska i större utsträckning förläggas till landsbygden och flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder bör förhindras. Riksdagen har tidigare tagit ställning för att statliga arbetstillfällen i större utsträckning bör förläggas till landsbygden. Ett enigt näringsutskott vill nu att riksdagen påminner regeringen om var riksdagen står i denna fråga och i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter.

Näringsutskottets förslag om tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner om regional tillväxt från den allmänna motionstiden 2015. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom den parlamentariska landsbygdskommittén redan arbetar med flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-20
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande frågor om regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:108 av Edward Riedl (M),

2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:777 av Lena Asplund (M),

2015/16:1866 av Eva Lindh m.fl. (S),

2015/16:2344 av Eva Lindh m.fl. (S),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 och

2015/16:2653 av Cecilia Widegren (M).

2. Lokalisering och organisering av statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om lokalisering och organisering av statliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1190 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2,

2015/16:2351 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

bifaller delvis motionerna

2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:776 av Lena Asplund (M),

2015/16:1013 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2015/16:1023 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S),

2015/16:1036 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 1,

2015/16:1056 av Sten Bergheden och Lotta Olsson (båda M) yrkande 2,

2015/16:1506 av Kalle Olsson och Paula Holmqvist (båda S),

2015/16:1511 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S),

2015/16:1975 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (båda C),

2015/16:2209 av Monica Haider m.fl. (S),

2015/16:3140 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C) och

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 20 och

avslår motionerna

2015/16:782 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1036 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 2,

2015/16:1056 av Sten Bergheden och Lotta Olsson (båda M) yrkande 1,

2015/16:1218 av Mats Persson (FP) och

2015/16:1766 av Carl-Oskar Bohlin (M).

3. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1099 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1149 av Jabar Amin (MP),

2015/16:1190 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1,

2015/16:1375 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C),

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2015/16:2075 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2988 av Per Åsling och Anders Ahlgren (båda C) och

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 15
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 181 118 0 50


4. Återföring av medel från vatten- och vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1895 av Saila Quicklund (M),

2015/16:1898 av Saila Quicklund (M),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 22,

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 19 och

2015/16:3136 av Per Åsling (C).

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 0 44 0 4
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 1 0 16 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 218 44 35 52


5. Humankapital och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 5 (M)

6. Transportbidraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2351 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

7. Landsbygdssäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 7 (V)

8. Lokalt ledd utveckling och Leadermetoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 8 (C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 1 18 0 3
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 264 35 0 50


9. Samordning och administration av projektmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S) och

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 44 0 0 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 285 13 0 51


10. Utvecklingen i vissa län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:80 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:477 av Lotta Finstorp m.fl. (M),

2015/16:610 av Patrik Engström m.fl. (S),

2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S),

2015/16:2391 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda S),

2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) och

2015/16:3131 av Per Åsling (C).