Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter (NU17)

Riksdagen anser att det ska vara en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken att omlokalisera statliga arbetstillfällen från större städer till landsbygden. Nya myndigheter och verk ska i större utsträckning förläggas till landsbygden och flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder bör förhindras. Riksdagen har tidigare tagit ställning för att statliga arbetstillfällen i större utsträckning bör förläggas till landsbygden. Nu påminde riksdagen om detta och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner om regional tillväxt från den allmänna motionstiden 2015. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom den parlamentariska landsbygdskommittén redan arbetar med flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter (NU17)

Näringsutskottet anser att det ska vara en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken att omlokalisera statliga arbetstillfällen från större städer till landsbygden. Nya myndigheter och verk ska i större utsträckning förläggas till landsbygden och flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder bör förhindras. Riksdagen har tidigare tagit ställning för att statliga arbetstillfällen i större utsträckning bör förläggas till landsbygden. Ett enigt näringsutskott vill nu att riksdagen påminner regeringen om var riksdagen står i denna fråga och i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter.

Näringsutskottets förslag om tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner om regional tillväxt från den allmänna motionstiden 2015. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom den parlamentariska landsbygdskommittén redan arbetar med flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.