Regional tillväxtpolitik

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2015

Beslut

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om regional tillväxtpolitik. Motionerna handlar bland annat om vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning, lokalisering och organisering av statliga myndigheter och statliga bolag samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU7)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om regional tillväxtpolitik. Motionerna handlar bland annat om vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning, lokalisering och organisering av statliga myndigheter och statliga bolag samt kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.