Regelförenkling för företag

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU17

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 16 juni 2021

Beslut

Nej till motioner om regelförenkling för företag (NU17)

Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om övergripande frågor om hur regelförenklingsarbetet bör bedrivas, handläggningstider och tillståndsprocesser samt företagens uppgiftslämnande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-01-28

Nej till motioner om regelförenkling för företag (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om övergripande frågor om hur regelförenklingsarbetet bör bedrivas, handläggningstider och tillståndsprocesser samt företagens uppgiftslämnande.

 

Förslagspunkter

1. Utvärdering av regelförenklingsarbetet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 3 i denna del.

Reservation 1 (M, SD)

2. En sammanhållen process

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 2 (M, SD)

3. Årlig skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2798 av Betty Malmberg (M) yrkande 5 och

2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 3 (M, SD)

4. Tillväxtverkets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 4 (M, SD)

5. Myndighetsuppdrag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:944 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2020/21:2798 av Betty Malmberg (M) yrkande 3 och

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 5 (M, SD)

6. Jämförelse med andra länder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 6 (SD, C)

7. Handlingsplan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (SD, KD)

8. Övriga övergripande frågor om regelförenkling för företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:265 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD),

2020/21:704 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:970 av Sten Bergheden (M),

2020/21:1170 av Jan Ericson (M),

2020/21:1196 av Edward Riedl (M) yrkande 1,

2020/21:2462 av Marta Obminska (M),

2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. (S) yrkande 6,

2020/21:2798 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2020/21:2853 av Lars Beckman (M),

2020/21:2886 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:2921 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 29,

2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkandena 3 och 9,

2020/21:3100 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 6,

2020/21:3488 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 8 och 9 samt

2020/21:3675 av Magdalena Schröder (M).

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)

9. Mål och strategier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:704 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 5 och

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 12 (M, SD)

10. Övrigt om handläggningstider och tillståndsprocesser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:45 av Martina Johansson (C) yrkandena 1-4,

2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15,

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 10 och 24.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

11. En dörr in

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 4,

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 15 (M, SD, KD, L)

12. Övrigt om företagens uppgiftslämnande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:328 av Rickard Nordin (C) yrkandena 2 och 3,

2020/21:572 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 1,

2020/21:940 av Sten Bergheden (M),

2020/21:1189 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 7,

2020/21:3430 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 2 och

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (C)
Reservation 18 (L)

13. Implementeringsråd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:704 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 6 och

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 19 (M, SD)

14. Kartläggning av överimplementering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 20 (SD, KD)

15. Övrigt om genomförande av EU-lagstiftning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:704 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:980 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2020/21:2808 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (C)
Reservation 23 (KD)

16. En regel in, en regel ut

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 3 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 24 (SD, KD, L)

17. Solnedgångsklausuler och andra regelförenklande åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1712 av Ida Drougge (M),

2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 14 och

2020/21:3015 av Lars Püss (M).

Reservation 25 (C)

18. Regelrådet och konsekvensutredningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:704 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2020/21:2886 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 8,

2020/21:2925 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 19,

2020/21:3262 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 8,

2020/21:3291 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 2,

2020/21:3476 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 i denna del,

2020/21:3486 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1-4 och

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (C)
Reservation 29 (KD)
Reservation 30 (L)