Reformeringen av domstolsväsendet

Justitieutskottets betänkande 2000/01:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2001

Beslut

Reformeringen av domstolsväsendet (JuU29)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för bl.a. hur reformarbetet i domstolarna utvecklas. Riksdagen ställde sig i april 2000 bakom regeringens handlingsplan för reformeringen av domstolsväsendet (se 1999/2000:JuU22 ). I den nu aktuella skrivelsen redogör regeringen även för några pågående utredningar som berör domstolarna samt processuella förändringar som planeras eller som nyligen beslutats. Slutligen redogörs för genomförda, beslutade och planerade förändringar av tingsrättsorganisationen samtidigt som en utvärdering aviseras.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Reformeringen av domstolsväsendet (JuU29)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för bl.a. hur reformarbetet i domstolarna utvecklas. Riksdagen ställde sig i april 2000 bakom regeringens handlingsplan för reformeringen av domstolsväsendet (se 1999/2000:JuU22). I den nu aktuella skrivelsen redogör regeringen även för några pågående utredningar som berör domstolarna samt processuella förändringar som planeras eller som nyligen beslutats. Slutligen redogörs för genomförda, beslutade och planerade förändringar av tingsrättsorganisationen samtidigt som en utvärdering aviseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.