Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

Skatteutskottets betänkande 1989/90:sku30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

207 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1990-05-29
Betänkande 1989/90:sku30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1990-06-13