Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

Skatteutskottets betänkande 1989/90:sku30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.