Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2012

Beslut

Verksamheten i IMF, Världsbanken och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010-2011 (UU13)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna under 2010 och 2011. Utrikesutskottet har behandlat skrivelsen. Riksdagen lade regeringens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-08
Betänkande publicerat: 2012-11-13
Trycklov: 2012-11-12
Reservationer 3
Betänkande 2012/13:UU13

Alla beredningar i utskottet

2012-10-25, 2012-10-16

Verksamheten i IMF, Världsbanken och de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010-2011 (UU13)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna under 2010 och 2011. Utrikesutskottet har behandlat skrivelsen och föreslår att riksdagen lägger den till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-21
4

Beslut

Beslut: 2012-11-22
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformer av institutionerna, deras inriktning och lånevillkor samt skrivelsens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U30 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:U31 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-4,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 17,
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 17,
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,
2012/13:U214 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 18-23,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 16 och
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP00232
FP19005
C17006
SD00191
V00154
KD17002
-0000
Totalt150965746

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:154 till handlingarna.