Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004, m.m.

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2005

Beslut

Fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden 2004 (SoU3)

Regeringen har redovisat hur den fördelat pengar från allmänna arvsfonden under 2004. Riksdagen godkände regeringens redovisning.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2004/05:125 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-09-21
Justering: 2005-10-13
Betänkande publicerat: 2005-10-20
Trycklov: 2005-10-20
Reservationer 3
Betänkande 2005/06:SoU3

Fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden 2004 (SoU3)

Regeringen har redovisat hur den fördelat pengar från allmänna arvsfonden under 2004. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska godkänna regeringens redovisning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-09
4

Beslut

Beslut: 2005-11-09
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arvsfondsdelegationens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So39 yrkande 1.

Reservation 1 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m042013
c17005
fp350013
kd02409
v22006
mp12005
-1001
Totalt20266081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Stöd ur Allmänna arvsfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So39 yrkande 3 och 2004/05:So482.

Reservation 2 (m)

3. Beslut om arvsavstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So39 yrkande 2.

Reservation 3 (m)

4. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:125 till handlingarna.