Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU6

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång