Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011

Finansutskottets bet 2012/13:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2012

Beslut

Ingen av AP-fonderna når målen (FiU6)

Finansutskottet har granskat regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet under perioden 2001-2011. Under 2011 gjorde AP-fonderna en sammanlagd förlust på drygt 17 miljarder kronor. Orsaken var den svaga utvecklingen på aktiemarknaden under det senare halvåret. Kapitalet i fonderna minskade under 2011 med drygt 22 miljarder kronor till knappt 873 miljarder kronor. AP-fonderna har inte gett den avkastning som förväntades när de nya placeringsreglerna infördes i början av 2000-talet, något som utskottet redan tidigare konstaterat. Under perioden 2001-2011 har ingen av fonderna nått sina mål för avkastningen. En anledning är att finansmarknaderna har varit extremt turbulenta under det senaste årtiondet. Utskottet understryker att det är viktigt att pensionskapitalet förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-08
Justering: 2012-11-22
Betänkande publicerat: 2012-11-28
Trycklov: 2012-11-27
Reservationer 2
bet 2012/13:FiU6

Ingen av AP-fonderna når målen (FiU6)

Finansutskottet har granskat regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet under perioden 2001-2011. Under 2011 gjorde AP-fonderna en sammanlagd förlust på drygt 17 miljarder kronor. Orsaken var den svaga utvecklingen på aktiemarknaden under det senare halvåret. Kapitalet i fonderna minskade under 2011 med drygt 22 miljarder kronor till knappt 873 miljarder kronor. AP-fonderna har inte gett den avkastning som förväntades när de nya placeringsreglerna infördes i början av 2000-talet, något som utskottet redan tidigare konstaterat. Under perioden 2001-2011 har ingen av fonderna nått sina mål för avkastningen. En anledning är att finansmarknaderna har varit extremt turbulenta under det senaste årtiondet. Utskottet understryker att det är viktigt att pensionskapitalet förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-06
4

Beslut

Beslut: 2012-12-11
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:130 till handlingarna.

2. Placeringsregler och miljö och etik i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi21 yrkandena 1-7, 2012/13:Fi206 yrkandena 2 och 3, 2012/13:Fi225 yrkandena 1-3, 2012/13:Fi234, 2012/13:Fi296 och 2012/13:N202 yrkande 5.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP01906
FP19005
C22001
SD19001
V01702
KD16003
PP0000
-0000
Totalt26536048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förbud mot rörliga ersättningar i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Fi206 yrkande 1.

Reservation 2 (V)