Redogörelse för regelförbättringsarbetet

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Arbetet med att förbättra reglerna för företagen (NU10)

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen om arbetet med att förbättra reglerna för företagen. Näringsutskottet framhåller att arbetet är viktigt för att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som företagarnation och anser att regeringen bedriver ett ambitiöst arbete. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-21
Justering: 2006-04-06
Betänkande publicerat: 2006-04-10
Trycklov: 2006-04-10
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:NU10

Arbetet med att förbättra reglerna för företagen (NU10)

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen om arbetet med att förbättra reglerna för företagen. Näringsutskottet framhåller att arbetet är viktigt för att Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som företagarnation och anser att regeringen bedriver ett ambitiöst arbete. Utskottet föreslår att att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-21
4

Beslut

Beslut: 2006-04-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regelförbättring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk298 yrkande 6, 2005/06:Sk458 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U379 yrkande 3, 2005/06:Kr252 yrkande 4, 2005/06:T1 yrkande 6, 2005/06:MJ350 yrkandena 8 och 9, 2005/06:MJ448 yrkande 2, 2005/06:N16 yrkandena 1-4, 2005/06:N207, 2005/06:N217 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N222, 2005/06:N242 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N262 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N263 yrkande 1, 2005/06:N273 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N298, 2005/06:N308 yrkande 4, 2005/06:N353, 2005/06:N383 yrkandena 3 och 4, 2005/06:N399, 2005/06:N433 yrkande 4, 2005/06:N434 yrkande 14, 2005/06:N437 yrkande 4, 2005/06:N445 yrkande 7, 2005/06:N478 yrkandena 2-4 och 2005/06:N480 yrkande 16 och lägger skrivelse 2005/06:49 till handlingarna.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m043012
c01507
fp038010
kd02508
v22006
mp11006
-1001
Totalt147121081

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag