Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2008

Beslut

Regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut (KU21)

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-13
Justering: 2008-05-20
Betänkande publicerat: 2008-05-29
Trycklov: 2008-05-29
Betänkande 2007/08:KU21

Beredningar i utskottet

2008-05-06, 2008-04-17

Regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut (KU21)

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-12
4

Beslut

Beslut: 2008-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:75 till handlingarna.