Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2006

Beslut

Regeringens rapport om vad som hänt efter riksdagens beslut (KU34)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad regeringen har gjort efter riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-06-09
Trycklov: 2006-06-07
Betänkande 2005/06:KU34

Alla beredningar i utskottet

2006-05-11, 2006-05-02, 2006-04-04

Regeringens rapport om vad som hänt efter riksdagens beslut (KU34)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad regeringen har gjort efter riksdagens olika beslut. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K28 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2005/06:75 till handlingarna.