Redogörelse för bolagiseringen av affärsverketStatens järnvägar

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

Bolagiseringen av SJ (TU14)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar (se även 1999/2000:TU11 ).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Bolagiseringen av SJ (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar (se även 1999/2000:TU11).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.