Redogörelse för bolagiseringen av affärsverketStatens järnvägar

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

Bolagiseringen av SJ (TU14)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar (se även 1999/2000:TU11 ).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-25
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-21
Reservationer 4
Betänkande 2001/02:TU14

Bolagiseringen av SJ (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar (se även 1999/2000:TU11).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-29
4

Beslut

Beslut: 2002-05-30
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bolagiseringen av affärsverket SJ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:T73 och 2001/02:T75.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m07209
c15003
fp01204
kd03804
v36007
mp15001
-0000
Totalt183123043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ägarstrategi för SJ AB och Green Cargo AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T72 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m71109
c15003
fp12004
kd38004
v0000
mp14101
-1001
Totalt26938042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Stationsbyggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:T72 yrkande 3 och 2001/02:T74.

Reservation 3 (kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m71109
c15003
fp12004
kd0000
v03607
mp14101
-1001
Totalt23176042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Uppföljning och utvärdering

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T72 yrkande 1.

Reservation 4 (v)

5. Regeringens skrivelse 2001/02:141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:141 till handlingarna.