Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 oktober 2011

Beslut

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan (SfU5)

Elever i gymnasiesärskolan ska kunna få rätt till förlängt barnbidrag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 november 2011 men de ska tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan (SfU5)

Regeringen föreslår att elever i gymnasiesärskolan ska kunna få rätt till förlängt barnbidrag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 november 2011 men de ska tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.