Radio och tv i allmänhetens tjänst

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2016

Beslut

Nej till förslag om radio och tv (KrU5)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde radio och tv. Förslagen i motionerna handlade bland annat om finansieringen av public service-företagen, formuleringen av uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst samt simultantolkning av nyhetssändningar. Riksdagen sa nej till förslagen om finansiering eftersom riksdagen redan tidigare uppmanat regeringen att tillsätta en blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt utredning av radio- och tv-avgiften inför nästa tillståndsperiod 2020.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-19
Justering: 2016-01-28
Trycklov: 2016-01-28
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:KrU5

Nej till förslag om radio och tv (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gäller radio och tv. Förslagen i motionerna handlar bland annat om finansieringen av public service-företagen, formuleringen av uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst samt simultantolkning av nyhetssändningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-02
Debatt i kammaren: 2016-02-03
4

Beslut

Beslut: 2016-02-10
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 februari 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Finansieringen av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 26,

2015/16:44 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

2015/16:135 av Sten Bergheden (M),

2015/16:177 av Margareta B Kjellin (M),

2015/16:2063 av Anders Forsberg (SD),

2015/16:2571 av Thomas Finnborg (M),

2015/16:2726 av Cecilia Widegren (M),

2015/16:3037 av Staffan Danielsson (C),

2015/16:3061 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 1,

2015/16:98 av Fredrik Eriksson (SD),

2015/16:774 av Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2547 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 0 45 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 12 0 0 7
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 239 45 14 51


2. Uppdrag till Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2547 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:1974 av Per-Ingvar Johnsson (C) och

2015/16:3061 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 0 45 0 3
MP 24 0 0 1
C 18 0 0 4
V 16 0 0 5
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 253 45 0 51


3. Simultantolkning av nyhetssändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: