Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Regeringen ska klargöra SVT:s möjligheter att sälja rättigheter till offentlig visning (KrU28)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter SVT har att sälja rättigheter till offentlig visning. Det är i dag till exempel osäkert för SVT i vilka fall företaget kan begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i restauranger och kaféer. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska allmänheten ha tillgång till företagets sändningar utan att behöva betala något mer än tv-avgiften. Denna grundläggande princip förs nu in i lagen om tv-avgift.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, samt i punkt 32 bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret och i punkt 36 tillkännagivande ang. överlåtelse av rättigheter till offentlig visning. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Regeringen ska klargöra SVT:s möjligheter att sälja rättigheter till offentlig visning (KrU28)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter Sveriges Television (SVT) har att sälja rättigheter till offentlig visning. Det är i dag till exempel osäkert för SVT i vilka fall företaget kan begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i restauranger och kaféer. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska allmänheten ha tillgång till företagets sändningar utan att behöva betala något mer än tv-avgiften. Denna grundläggande princip ska nu föras in i lagen om tv-avgift.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.