Radio- och TV-frågor

Kulturutskottets betänkande 2004/05:KRU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2005

Beslut

Motioner om radio- och TV-frågor (KrU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om radio- och TV-frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om den framtida public service-verksamheten, sponsringsregler, prissättning på Sveriges Televisions arkivmaterial samt framtida riktlinjer för public service-företagen. Andra motioner innehåller förslag om finansieringen av programföretagens verksamhet, public service-företagens redovisningsmetod och TV-avgiftens rättsliga ställning. Dessutom behandlas förslag om statens roll i mediepolitiken, utförsäljning av programkanaler, renodling av Utbildningsradion, Sveriges Televisions regionala sändningar, täckningen för Sveriges Radios sändningar samt utvärdering av Sveriges Televisions nyhetsutbud.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-08
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-03-29
Trycklov: 2005-03-24
Reservationer 11
Betänkande 2004/05:KRU8

Motioner om radio- och TV-frågor (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om radio- och TV-frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om den framtida public service-verksamheten, sponsringsregler, prissättning på Sveriges Televisions arkivmaterial samt framtida riktlinjer för public service-företagen. Andra motioner innehåller förslag om finansieringen av programföretagens verksamhet, public service-företagens redovisningsmetod och TV-avgiftens rättsliga ställning. Dessutom behandlas förslag om statens roll i mediepolitiken, utförsäljning av programkanaler, renodling av Utbildningsradion, Sveriges Televisions regionala sändningar, täckningen för Sveriges Radios sändningar samt utvärdering av Sveriges Televisions nyhetsutbud.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-07
4

Beslut

Beslut: 2005-04-07
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens roll i mediepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K444 yrkande 7 och 2004/05:K227 yrkande 6.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080036
m037018
c16006
fp360012
kd220011
v24005
mp10007
-1000
Totalt21737095

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inriktningen på den framtida public service-verksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K444 yrkande 5, 2003/04:Kr359 yrkande 1, 2004/05:K227 yrkande 4 och 2004/05:Kr366 yrkande 2.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)

3. Utförsäljning av programkanaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K444 yrkande 2 och 2004/05:K227 yrkande 1.

4. Renodling av Utbildningsradion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr359 yrkande 8 och 2004/05:Kr366 yrkande 10.

Reservation 4 (fp)

5. Riktlinjer för programverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K444 yrkande 9, 2003/04:Kr224, 2003/04:Kr225, 2003/04:Kr266, 2003/04:Kr281 yrkande 3, 2003/04:Kr286 yrkande 2, 2003/04:Kr310, 2003/04:Kr313, 2003/04:Kr326 yrkandena 33-36, 2003/04:Kr342, 2003/04:Kr343, 2003/04:Kr344, 2003/04:Kr353 yrkande 2, 2003/04:Kr359 yrkande 4, 2003/04:Kr377, 2003/04:Kr378, 2003/04:Kr386 yrkandena 4-6, 2003/04:Ub517 yrkande 5, 2004/05:K227 yrkande 8, 2004/05:Kr204, 2004/05:Kr225, 2004/05:Kr240, 2004/05:Kr241, 2004/05:Kr251, 2004/05:Kr261 yrkande 3, 2004/05:Kr292, 2004/05:Kr323, 2004/05:Kr344, 2004/05:Kr366 yrkande 6, 2004/05:Kr397, 2004/05:Kr398, 2004/05:Kr406 och 2004/05:MJ510 yrkande 5.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090035
m003817
c00166
fp103611
kd021012
v24005
mp10016
-1000
Totalt145219192

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Sveriges Televisions regionala sändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr312.

7. Täckningen för Sveriges Radios sändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr223 och 2004/05:Kr260.

Reservation 9 (m)

8. Finansieringen av programföretagens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr359 yrkande 2, 2004/05:K227 yrkande 2 och 2004/05:Kr366 yrkande 3.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m013717
c15016
fp036111
kd220011
v24005
mp10007
-1000
Totalt182373991

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Sponsringsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr400.

10. Prissättningen på Sveriges Televisions arkivmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr311 yrkandena 1 och 2.

11. Public service-företagens redovisningsmetod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr399.

12. TV-avgiftens rättsliga ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr345.

13. Utvärdering av SVT:s nyhetsutbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr401.