Radio- och TV-frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:KU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.