Punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Nej till motioner om punktskatter (SKU24)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om punktskatter. Motionerna handlade bland annat om skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel och om trängselskatt. Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om punktskatter (SKU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om punktskatter. Motionerna handlar bland annat om skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel och om trängselskatt. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.