Punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Riksdagen vill inte ha skatt på handelsgödsel (SkU18)

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att en skatt på handelsgödsel bör införas den 1 januari 2016 i syfte att minska övergödning av vattenområden. Riksdagen anser att en sådan skatt är ineffektiv och inte kommer påverka särskilt många bönder att minska användningen av konstgödsel.  Därför anser riksdagen att en sådan skatt inte bör införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed sa riksdagen ja till en motion från Centerpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om punktskatter. Motionerna handlar bland annat om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 9 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om punktskatter (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om punktskatter. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.