Punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Riksdagen vill inte ha skatt på handelsgödsel (SkU18)

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att en skatt på handelsgödsel bör införas den 1 januari 2016 i syfte att minska övergödning av vattenområden. Riksdagen anser att en sådan skatt är ineffektiv och inte kommer påverka särskilt många bönder att minska användningen av konstgödsel.  Därför anser riksdagen att en sådan skatt inte bör införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed sa riksdagen ja till en motion från Centerpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om punktskatter. Motionerna handlar bland annat om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 9 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 11
Betänkande 2014/15:SkU18

Nej till motioner om punktskatter (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om punktskatter. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energiskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1101 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6,

2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 7,

2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:617 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:1675 av Penilla Gunther (KD) och

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)

2. Skatt på drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:284 av Edward Riedl (M),

2014/15:1285 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1498 av Åsa Coenraads och Finn Bengtsson (M) och

2014/15:1981 av Niclas Malmberg (MP).

3. Lantbrukets drivmedelsskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2014/15:1498 av Åsa Coenraads och Finn Bengtsson (M).

Reservation 3 (SD)

4. Beskattning av biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2834 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 11,

2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C) yrkande 2,

2014/15:1426 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2014/15:2379 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M),

2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7 och

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 7.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 14 5
S 91 0 0 22
M 0 0 71 13
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 16 0 1 4
KD 0 0 11 5
Totalt 129 43 114 63


5. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10,

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 10,

2014/15:339 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 8,

2014/15:1056 av Betty Malmberg (M),

2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) yrkande 2,

2014/15:1768 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8 och

2014/15:2913 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 6 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 13 1 5
S 91 0 0 22
M 0 71 0 13
SD 43 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
KD 0 11 0 5
Totalt 174 112 1 62


6. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:77 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD),

2014/15:15 av Nina Lundström (FP),

2014/15:1570 av Rickard Nordin (C),

2014/15:1923 av Teres Lindberg (S),

2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4 och

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 7 (SD)

7. Alkoholskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Tobaksskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Skatt på flygresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 14,

2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 6 och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 8 (M, C, FP, KD)

10. Skatt på handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll reservation 9

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1059 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (M),

2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) och

2014/15:2786 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 9 (M, SD, C, KD)
Reservation 10 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 14 5
S 91 0 0 22
M 0 71 0 13
SD 0 43 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
KD 0 11 0 5
Totalt 131 142 14 62


11. Skatt på kemikalier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 11 (C)

12. Lotteriskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Andra frågor om punktskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument