Psykiatri

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Utredning om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården (SoU6)

Det behövs en utredning som ser över frågan om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården kan föras över från landstingen och kommunerna till staten. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att återkomma i frågan. Riksdagen vill att regeringen snabbt utreder hur det finansiella ansvaret för den rättspsykiatriska vården skulle kunna övergå till staten. När utredningen är klar ska regeringen återkomma i ärendet till riksdagen. Riksdagen vill att regeringen även utreder frågor kring organisation, samordning, samverkan och kvalitetsförbättringar inom den rättspsykiatriska vården. Psykansvarskommittén har uppmärksammat en rad problem inom rättspsykiatrin som har att göra med hur vården är organiserad och vem som har ansvar för den.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-08
Justering: 2005-12-08
Betänkande publicerat: 2005-12-15
Trycklov: 2005-12-15
Reservationer 25
Betänkande 2005/06:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2005-11-08

Utredning om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården (SoU6)

Det behövs en utredning som ser över frågan om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården kan föras över från landstingen och kommunerna till staten. Det anser alla partier i socialutskottet och vill att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma i frågan. Utskottet vill att regeringen snabbt utreder hur det finansiella ansvaret för den rättspsykiatriska vården skulle kunna övergå till staten. När utredningen är klar ska regeringen återkomma i ärendet till riksdagen. Socialutskottet vill att regeringen även utreder frågor kring organisation, samordning, samverkan och kvalitetsförbättringar inom den rättspsykiatriska vården. Psykansvarskommittén har uppmärksammat en rad problem inom rättspsykiatrin som har att göra med hur vården är organiserad och vem som har ansvar för den.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-25
4

Beslut

Beslut: 2006-01-25
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den psykiatriska vårdens organisation, finansiering, arbetsmetoder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju352 yrkande 3, 2004/05:Ju427 yrkande 3, 2004/05:So252, 2004/05:So379, 2004/05:So394 yrkande 24 i denna del, 2004/05:So410 yrkandena 4, 11, 16, 20, 24, 26 och 28, 2004/05:So430 yrkandena 5 och 7, 2004/05:So595 yrkandena 1 och 3, 2004/05:So640 yrkandena 1, 2 och 10, 2005/06:So343 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So378, 2005/06:So432 yrkandena 17 och 20, 2005/06:So548 yrkandena 5 och 7, 2005/06:So561, 2005/06:So606 yrkandena 3, 11, 14, 17, 20, 22 och 24, 2005/06:So646 yrkandena 1, 3-6 och 9, 2005/06:So662 yrkandena 1, 2 och 10 samt 2005/06:So691 yrkandena 2, 8 och 10.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c00175
fp003612
kd00249
v18046
mp10016
-2000
Totalt144398284

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Second opinion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 2 och 2005/06:So330 yrkande 4.

Reservation 7 (v)

3. Barn- och ungdomspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 13, 2004/05:So502, 2004/05:Ub444 yrkande 4, 2005/06:So361, 2005/06:So606 yrkande 13, 2005/06:So691 yrkande 3 och 2005/06:So699 yrkandena 17-19 och 21.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m381016
c17005
fp360012
kd24009
v20197
mp01106
-0110
Totalt231132085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Evidensbaserade behandlingsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkandena 1 och 23, 2004/05:So595 yrkande 10, 2004/05:So640 yrkande 3, 2005/06:So606 yrkande 1 och 2005/06:So662 yrkande 3.

Reservation 10 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m138016
c17005
fp360012
kd02409
v22006
mp11006
-2000
Totalt20362084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Risk- och farlighetsbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So490, 2004/05:So595 yrkande 8, 2005/06:So299, 2005/06:So432 yrkande 19 och 2005/06:So564 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (m, fp)

6. Psykoterapi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 25, 2005/06:So606 yrkande 21 och 2005/06:So691 yrkandena 5 och 6.

Reservation 12 (v)

7. Utbildning och rekrytering av personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 27, 2004/05:So595 yrkandena 11 och 12, 2004/05:So640 yrkande 8, 2005/06:So595, 2005/06:So606 yrkande 23 och 2005/06:So662 yrkande 8.

Reservation 13 (m, kd)
Reservation 14 (v)

8. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkandena 9 och 10 samt 2005/06:So606 yrkandena 9 och 10.

9. Tvång i den psykiatriska vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So214, 2004/05:So240 yrkande 1, 2004/05:So256, 2004/05:So369, 2004/05:So394 yrkande 24 i denna del, 2004/05:So430 yrkandena 2-4, 6 och 8, 2004/05:So499 i denna del, 2004/05:So508 yrkande 7, 2004/05:So595 yrkandena 6 och 7, 2005/06:So216, 2005/06:So247, 2005/06:So303 i denna del, 2005/06:So432 yrkande 15, 2005/06:So458, 2005/06:So543, 2005/06:So548 yrkandena 2-4, 6 och 8 samt 2005/06:So646 yrkande 12.

Reservation 15 (m, kd)
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (c)

10. Regler för vårdintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So662 yrkande 6.

Reservation 18 (kd)

11. Stödpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So410 yrkande 19 och 2005/06:So606 yrkande 16.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390016
c17005
fp360012
kd24009
v02206
mp11006
-1100
Totalt24223084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Kroppsvisitation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So595 yrkande 4 i denna del och 2005/06:So646 yrkande 13 i denna del.

Reservation 20 (m)

13. Det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2004/05:So218, 2004/05:So434, 2004/05:So499 i denna del, 2005/06:Ju477 yrkande 1, 2005/06:So217, 2005/06:So303 i denna del, 2005/06:So646 yrkande 15 och 2005/06:So655.

14. Patienters rätt att använda mobiltelefon m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So244 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So260, 2004/05:So271, 2004/05:So466 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So595 yrkande 4 i denna del, 2005/06:Ju381 yrkande 4, 2005/06:Ju529 yrkande 38, 2005/06:So646 yrkande 13 i denna del och 2005/06:So650 yrkandena 1 och 2.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

15. Psykiskt störda missbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So308, 2004/05:So410 yrkandena 3 och 14, 2004/05:So541 yrkande 2, 2004/05:So595 yrkandena 2 och 5, 2005/06:So374 yrkandena 1-3, 2005/06:So394, 2005/06:So401 yrkande 3, 2005/06:So432 yrkande 18 och 2005/06:So606 yrkande 2.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (fp)

16. Insatser för personer som drabbats av stormen i Sydsverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 3 och 2004/05:MJ8 i denna del.

Reservation 24 (c, fp)

17. Nationella psykiatrisamordningens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So410 yrkande 15.

18. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So240 yrkandena 2 och 3, 2004/05:So410 yrkande 22, 2004/05:So518 yrkandena 1-4, 2004/05:So640 yrkande 5, 2005/06:So606 yrkande 19, 2005/06:So662 yrkande 5 och 2005/06:So691 yrkandena 4, 7 och 11.

Reservation 25 (mp)