Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

Konstitutionsutskottets bet 2014/15:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Mandatfördelning ska bättre spegla valresultatet (KU2)

Valsystemet ändras så att mandatfördelningen mellan partierna bättre speglar hur väljarna faktiskt har röstat. Ändringarna i regeringsformen gäller val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Vallagen ändras också:

  • En person som nomineras som kandidat för ett parti ska skriftligt ha sagt ja till detta för att kunna bli vald.
  • Partierna ska få trycka sina partisymboler i färg på valsedlarna så att väljarna lättare ska kunna se skillnad på valsedlarna.
  • Så kallade utjämningsmandat införs i kommuner som är indelade i valkretsar.
  • Det införs en spärr som innebär att ett parti måste få minst 3 procent av rösterna för att få mandat i en kommun som är indelad i valkretsar, och minst 2 procent av rösterna i kommuner som inte är det.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om ändringar i regeringsformen som vilande. Riksdagen sa nu på nytt ja till förslaget. Riksdagen sa också ja till förslaget om ändringar i vallagen.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas för första gången vid ordinarie val 2018.

Utskottets förslag till beslut: Anta slutligt det vilande förslaget till lag om ändring i regeringsformen. Bifall till propositionens punkt 2. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-20
bet 2014/15:KU2

Mandatfördelning ska bättre spegla valresultatet (KU2)

Valsystemet ska ändras så att mandatfördelningen mellan partierna bättre speglar hur väljarna faktiskt har röstat. Ändringarna i regeringsformen gäller val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Regeringen föreslår också ändringar i vallagen:

  • En person som nomineras som kandidat för ett parti ska skriftligt ha sagt ja till detta för att kunna bli vald.
  • Partierna ska få trycka sina partisymboler i färg på valsedlarna så att väljarna lättare ska kunna se skilln på valsedlarna.
  • Så kallade utjämningsmandat införs i komadmuner som är indelade i valkretsar.
  • Det införs en spärr som innebär att ett parti måste få minst 3 procent av rösterna för att få mandat i en kommun som är indelad i valkretsar, och minst 2 procent av rösterna i kommuner som inte är det.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om ändringar i regeringsformen som vilande. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen nu på nytt säger ja till förslaget. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget om ändringar i vallagen.

De nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2015 och tillämpas för första gången vid ordinarie val 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vilande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i regeringsformen.


2. Tidpunkt för ny valkretsindelning i Västra Götalands län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i förslaget till lag om ändring i vallagen.


3. Förslaget till lag om ändring i vallagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837) i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.