Processrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU15)

Riksdagen sa nej till ett 60-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017 om processrättsliga frågor. Motionerna tar bland annat upp frågor om hemliga tvångsmedel, snabbare lagföring och vittnen. Riksdagen sa nej till förslagen bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-19
Reservationer 17
bet 2017/18:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2018-04-12, 2018-03-15

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU15)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 60-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2017 om processrättsliga frågor. Motionerna tar bland annat upp frågor om hemliga tvångsmedel, snabbare lagföring och vittnen. Utskottet säger nej till förslagen bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökad användning av hemliga tvångsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3.1,

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 3-5 och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 18-20.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 1 19
M 0 1 68 14
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 5 0 3
Totalt 180 40 69 60


2. Datalagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2950 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) och

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 13
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 15 0 7
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 173 117 0 59


3. Tillgång till abonnemangsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 6.

Reservation 4 (SD, -)

4. Tvångsmedel under förundersökning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2568 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M),

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (L)

5. Förundersökningsbegränsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

6. Frihetsberövande utan föregående domstolsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3528 av Josef Fransson (SD).

7. Jourdomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:2127 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) yrkande 4,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15 och

2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 8 (SD, -)
Reservation 9 (C, L)

8. Effektivare hantering av stöldbrott i butik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1527 av Lars Beckman (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 13
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 1 14 0 7
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 5 0 0 3
Totalt 174 116 0 59


9. Vittnesskydd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1271 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 1,

2017/18:1765 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 32 och 33.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

10. Anonyma vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:884 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 3,

2017/18:1235 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23 och

2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 12 (SD, -)
Reservation 13 (L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 13
SD 0 34 0 8
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 19 0 0 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 15 1
- 0 5 0 3
Totalt 218 39 32 60


11. Rättsligt giltiga förhör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 13.

Reservation 14 (SD, -)

12. Kostnader för rättsliga biträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2368 av Boriana Åberg (M).

13. Rättshjälp vid ansökan i brottmål där samhället är förövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1474 av Margareta Larsson (-) yrkande 2.

14. Resning vid ny uppgift om ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 49.

Reservation 15 (M, SD, -)

15. Familjedomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:322 av Björn Rubenson (KD).

16. En gemensam europeisk åklagarmyndighet (Eppo)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 16 (L)

17. Förstatligande av Advokatsamfundet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -) yrkande 6.

Reservation 17 (SD, -)

18. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.