Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU19)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om processrätt och andra domstolsrelaterade frågor. Motionerna handlar bland annat om kameraövervakning, ordning, säkerhet och effektivitet i domstolar samt om nämndemän.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det redan pågår utredningsarbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-23
Reservationer 10
Betänkande 2015/16:JuU19

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU19)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om processrätt och andra domstolsrelaterade frågor. Motionerna handlar bland annat om kameraövervakning, ordning, säkerhet och effektivitet i domstolar samt om nämndemän.

Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår utredningsarbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-05
Debatt i kammaren: 2016-04-06
4

Beslut

Beslut: 2016-04-07
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1055 av Maria Abrahamsson (M),

2015/16:1813 av Johnny Skalin (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 2 och

2015/16:3053 av Maria Malmer Stenergard (M).

Reservation 1 (C, V)

2. Kameraövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:41 av Jonas Jacobsson Gjörtler och Thomas Finnborg (båda M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:766 av Anders Hansson (M) yrkande 1,

2015/16:806 av Erik Ottoson (M) yrkande 5,

2015/16:1131 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Anders Hansson (båda M),

2015/16:1418 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 5 och

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 9 och 12.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 71 0 13
SD 0 0 42 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 176 71 42 60


3. Kameraövervakning av vilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:346 av Helén Pettersson i Umeå (S) yrkande 1,

2015/16:2884 av Magnus Oscarsson (KD) och

2015/16:2994 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C).

4. Hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 3-6.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 71 1 0 12
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 247 43 0 59


5. Vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:707 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:1487 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M),

2015/16:2303 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9,

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 5,

2015/16:2820 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2 och

2015/16:2976 av Roland Utbult (KD).

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)

6. Ordning och säkerhet i domstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2303 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 8 (M)

7. Tv-sända rättegångar och avskaffande av fotograferingsförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2131 av Maria Abrahamsson (M) yrkandena 1 och 2.

8. Inställda rättegångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2706 av Johan Hultberg (M).

9. Effektiva rättsprocesser för ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:115 av Edward Riedl (M).

10. Beslag av dokument i molntjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2948 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M).

11. Husrannsakan hos missbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2868 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1.

12. Offentligt biträde och rättshjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:591 av Emanuel Öz (S),

2015/16:592 av Emanuel Öz (S) och

2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S).

13. Målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1391 av Monica Green (S) och

2015/16:2403 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 9 (C)

14. Rättegångskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1508 av Adnan Dibrani m.fl. (S) och

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 12.

15. Särskild företrädare för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 72.

16. Stärkt skydd för anklagade och åtalade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1674 av Finn Bengtsson (M).

17. Automatiserat avrapporteringssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3062 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)

18. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1715 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:2086 av Michael Svensson (M),

2015/16:2251 av Mikael Oscarsson (KD),

2015/16:2820 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 1 och 3,

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 7 och

2015/16:2830 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1.