Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU19)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om processrätt och andra domstolsrelaterade frågor. Motionerna handlar bland annat om kameraövervakning, ordning, säkerhet och effektivitet i domstolar samt om nämndemän.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det redan pågår utredningsarbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU19)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om processrätt och andra domstolsrelaterade frågor. Motionerna handlar bland annat om kameraövervakning, ordning, säkerhet och effektivitet i domstolar samt om nämndemän.

Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår utredningsarbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.