Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Regeringen bör utreda skärpta ordningsregler i domstolarna (JuU15)

Rättegångar måste kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Därför ger riksdagen regeringen i uppdrag att utreda hur reglerna för ordning och säkerhet vid domstolarna kan skärpas och bli tydligare. Regeringens utredning bör bland annat överväga ett förbud mot att bära symboler som kan uppfattas som hotfulla vid rättegångar och lämna förslag på regler för hur elektronisk utrustning som mobiltelefoner och kamerautrustning får användas i rättssalen.

Riksdagen uppmanar också regeringen att så fort som möjligt lämna förslag om att det i vissa fall ska bli tillåtet att kameraövervaka vilt, som till exempel vildsvin och mårdhundar, utan att söka tillstånd. Förslagen kom i samband med att riksdagen behandlade olika motioner som rör domstolarnas arbete och så kallad processrätt. Riksdagen sade nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om att införa ett undantag från tillståndsplikten när det gäller kameraövervakning av vilt. Motion om att utreda hur reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna kan tydliggöras och skärpas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-17
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-12
Reservationer 14
Betänkande 2014/15:JuU15

Regeringen bör utreda skärpta ordningsregler i domstolarna (JuU15)

Rättegångar måste kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Därför anser justitieutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda hur reglerna för ordning och säkerhet vid domstolarna kan skärpas och bli tydligare. Regeringens utredning bör bland annat överväga ett förbud mot att bära symboler som kan uppfattas som hotfulla vid rättegångar och lämna förslag på regler för hur elektronisk utrustning som mobiltelefoner och kamerautrustning får användas i rättssalen.

Justitieutskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att så fort som möjligt lämna förslag om att det i vissa fall ska bli tillåtet att kameraövervaka vilt, som till exempel vildsvin och mårdhundar, utan att söka tillstånd. Förslagen kom i samband med att utskottet behandlade olika motioner som rör domstolarnas arbete och så kallad processrätt. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
32 förslagspunkter, 30 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nämndemannasystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Allmän jury

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Anonyma vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1397 av Mikael Oscarsson (KD),

2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4 och

2014/15:2535 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkande 9.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 0 0 15 1
Totalt 249 45 15 40


4. Kameraövervakning på allmänna platser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 9,

2014/15:187 av Jonas Jacobsson Gjörtler och Thomas Finnborg (M) yrkande 1,

2014/15:206 av Torkild Strandberg (FP),

2014/15:1823 av Thomas Finnborg m.fl. (M),

2014/15:1826 av Thomas Finnborg m.fl. (M),

2014/15:2151 av Thomas Finnborg m.fl. (M) och

2014/15:2153 av Thomas Finnborg m.fl. (M).

Reservation 3 (SD)

5. Handläggningstider för kameraövervakningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Kameraövervakning för privatpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Kameraövervakning vid skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 4 (SD)

8. Kameraövervakning vid tillfälliga arbetsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 12.

9. Kameraövervakning av vilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om kameraövervakning av vilt.


10. Resning till nackdel för den tilltalade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)

11. Resningsdomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Utökad användning av hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 3-5,

2014/15:2535 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkande 2 och

2014/15:340 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (SD)

13. Tillgång till abonnemangsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 7 (SD)

14. Ordning och säkerhet i domstolarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ordning och säkerhet i domstolarna.


15. Förstärkt vittnesskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Fotograferingsförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Tv-sända rättegångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Sanktioner vid utevaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Rättsprocesser om misstänkta ekobrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:88 av Edward Riedl (M) och

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 13.

20. Handläggningstider i tvistemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 13.

Reservation 8 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 72 0 12
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 15 0 1
Totalt 185 123 0 41


21. Förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Beviskrav i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2788 av Johan Hedin (C) yrkande 6.

Reservation 9 (C)

23. Prövningstillstånd i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2788 av Johan Hedin (C) yrkande 7.

Reservation 10 (C)

24. Ersättning för rättegångskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2788 av Johan Hedin (C) yrkande 8.

Reservation 11 (C)

25. Rättshjälp för företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2788 av Johan Hedin (C) yrkande 9.

Reservation 12 (C)

26. Anstånd i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2788 av Johan Hedin (C) yrkande 11.

Reservation 13 (C)

27. Målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

28. Rättshjälp vid ansökan till ersättningsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

29. Betalningsskyldighet för tolkhjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1112 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1.

Reservation 14 (SD)

30. SIS-förfrågningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

31. Automatiserat rapporteringssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

32. Stärkt skydd för den anklagades ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument