Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2004

Beslut

Motioner om processrättsliga frågor (JuU14)

Riksdagen sade nej till motioner om processrättsliga frågor. Motionerna handlar om bl.a. hemliga tvångsmedel, skydd för vittnen, ersättning till nämndemän samt rättshjälp. Riksdagen sade nej till motionerna eftersom det redan pågår arbete i de frågor som motioner tar upp. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om processrättsliga frågor (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om processrättsliga frågor. Motionerna handlar om bl.a. hemliga tvångsmedel, skydd för vittnen, ersättning till nämndemän samt rättshjälp. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna eftersom det redan pågår arbete i de frågor som motioner tar upp. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.