Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2002

Beslut

Motioner om processrättsliga frågor (JuU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om processrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. rätten till domstolsprövning, åtalsfrågor samt frågor om vittnen, sakkunniga och ombud och om straffprocessuella tvångsmedel.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om processrättsliga frågor (JuU7)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om processrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. rätten till domstolsprövning, åtalsfrågor samt frågor om vittnen, sakkunniga och ombud och om straffprocessuella tvångsmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.