Privatuthyrning av bostäder

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Nya regler för privatuthyrning av bostäder (CU3)

Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag om nya regler för privatuthyrning av bostäder. Bland annat ska den som hyr ut sin egen bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller annat ägt boende få rätt att sätta hyran friare än i dag. Hyresvärden ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kostnader för bostaden. Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan han eller hon precis som tidigare ansöka om att hyresnämnden ska pröva hyran. Däremot ska det inte längre vara möjligt för hyresgästen att få tillbaka en del av den betalda hyran retroaktivt om hyresnämnden bedömer att hyran är för hög.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att den som äger en bostadsrätt inte ska behöva ange några skäl för att få hyra ut den i andra hand. Riksdagen vill ha kvar de nuvarande reglerna som innebär att den som vill hyra ut sin bostadsrätt ska kunna ange en orsak till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om andrahandsuthyrning. De nya reglerna började gälla den 1 februari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i denna del. Bifall till motioner angående rätt att hyra ut en bostadsrättslägenhet utan att ange några skäl. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nya regler för privatuthyrning av bostäder (CU3)

Civilutskottet föreslår att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag om nya reglerna för privatuthyrning av bostäder. Bland annat ska den som hyr ut en bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller annan bostad få rätt att sätta hyran friare än i dag. Hyresvärden ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina kostnader för bostaden. Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan han eller hon precis som i dag ansöka om hyresnämnden ska pröva hyran. Däremot ska det däremot inte längre vara möjligt för hyresgästen att få tillbaka en del av den betalda hyran retroaktivt om hyresnämnden bedömer att hyran är för hög.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att den som äger en bostadsrätt inte ska behöva ange några skäl för att få hyra ut den i andra hand. Utskottet vill ha kvar de nuvarande reglerna som innebär att den som vill hyra ut sin bostadsrätt kunna ange en orsak till bostadsrättsföreningens styrelse, som beslutar om andrahandsuthyrning.

De nya reglerna ska gälla från den 1 februari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.