Postservice och grundläggande betaltjänster

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2011

Beslut

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Riksdagen sa nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Riksdagen anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Riksdagen förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-05-05, 2011-05-12, 2011-05-17

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Utskottet anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Utskottet förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.