Post- och kassaservice

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Post- och kassaservice (TU3)

Riksdagen har tidigare gett regeringen möjlighet att utforma ett pristak med syfte att skydda dem som skickar enstaka brevförsändelser. Riksdagen uttalade nu att en ändring av pristaket, som innebär att regeringen tar hänsyn till kostnadsutvecklingen, därför först bör förankras hos riksdagen. Bakgrunden är att regeringen har bestämt att det nuvarande pristaket ska vara kopplat till konsumentprisindex (KPI). Posten AB har vid upprepade tillfällen begärt hos regeringen att få höja priset med hänvisning till att dess kostnader har ökat mer än vad konsumentprisindex gjort. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om post- och kassaservice. Skälet är bland annat att regeringen nyligen låtit utreda frågan om post- och kassaservicen i landet och att Regeringskansliet nu arbetar med ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om prisreglering av mp, c och kd. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-08
Trycklov: 2005-12-08
Reservationer 10
Betänkande 2005/06:TU3

Alla beredningar i utskottet

2005-11-10, 2005-10-18

Post- och kassaservice (TU3)

Riksdagen har tidigare gett regeringen möjlighet att utforma ett pristak med syfte att skydda dem som skickar enstaka brevförsändelser. En ändring av pristaket, som innebär att regeringen tar hänsyn till kostnadsutvecklingen, bör därför först förankras hos riksdagen. Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör ett sådant uttalande. Bakgrunden är att regeringen har bestämt att det nuvarande pristaket ska vara kopplat till konsumentprisindex (KPI). Posten AB har vid upprepade tillfällen begärt hos regeringen att få höja priset med hänvisning till att dess kostnader har ökat mer än vad konsumentprisindex gjort. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om post- och kassaservice. Skälet är bland annat att regeringen nyligen låtit utreda frågan om post- och kassaservicen i landet och att Regeringskansliet nu arbetar med ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-19
4

Beslut

Beslut: 2006-01-25
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för post- och kassaservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T289 av Annika Qarlsson och Sven Bergström (båda c) yrkandena 1 och 2,
2004/05:T344 av Karin Thorborg m.fl. (v) yrkandena 1-5,
2004/05:T345 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 1,
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 34,
2005/06:T437 av Rigmor Stenmark (c) yrkande 3,
2005/06:T439 av Rigmor Stenmark (c),
2005/06:T456 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-5,
2005/06:T509 av Mikael Oscarsson och Ragnwi Marcelind (båda kd),
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 37,
2005/06:T578 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 14 och
2005/06:T608 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 15.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (c, kd)
Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130130
m039016
c00175
fp135012
kd00249
v00226
mp11006
-1010
Totalt126746584

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Prisreglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om prisreglering.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2004/05:T331 av Mikael Johansson (mp) yrkande 2,
2004/05:T345 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 2 och
2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 15 och
avslår motion
2005/06:T456 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s7503633
m380116
c16015
fp350112
kd23019
v02206
mp10007
-0200
Totalt197244088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Samdistribution av post och tidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T248 av Ingegerd Saarinen (mp).

Reservation 6 (mp)

4. Postboxar och eftersändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T331 av Mikael Johansson (mp) yrkande 1.

Reservation 7 (mp)

5. Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:N255 av Margareta Andersson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 3 och
2005/06:T569 av Olle Sandahl (kd).

Reservation 8 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m390016
c01705
fp135012
kd02409
v22006
mp11006
-2000
Totalt18876085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Avregleringen inom EU-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T468 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 35 och
2005/06:T559 av Erling Bager m.fl. (fp) yrkande 38.

Reservation 9 (m, fp)

7. Gemensamt nordiskt porto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T293 av Helena Bargholtz (fp).

Reservation 10 (fp, kd)