Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2015

Beslut

Politik för det civila samhället, idrott och trossamfund (KrU11)

Reglerna som gäller tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ändras. Bland annat ska den myndighet som utövar tillsyn få fler möjligheter att straffa en arrangör som bryter mot villkoren för sitt tillstånd eller som inte lämnar upplysningar eller handlingar enligt de regler som gäller. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen uppmanade också regeringen att betona hur viktigt det är att värna det civila samhället, att det civila samhället stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör bland annat ske genom att onödiga regler och hinder tas bort för det civila samhällets organisationer. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlade om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2014/15:1903, yrkande 2 och 2014/15:2358, yrkandena 3 och 4. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-05-19, 2015-06-02

Politik för det civila samhället, idrott och trossamfund (KrU11)

Reglerna som gäller tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ändras. Bland annat ska den myndighet som utövar tillsyn få fler möjligheter att straffa en arrangör som bryter mot villkoren för sitt tillstånd eller som inte lämnar upplysningar eller handlingar enligt de regler som gäller. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen uppmanar regeringen att betona hur viktigt det är att värna det civila samhället, att det civila samhället stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör bland annat ske genom att onödiga regler och hinder tas bort för det civila samhällets organisationer. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.