Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Polisen och Tullverket bör få bättre förutsättningar inom vissa områden (JuU25)

Riksdagen riktade fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området polisfrågor:

  • Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur polisens verksamhet ytterligare kan renodlas så att polisen kan använda sin tid så effektivt som möjligt.
  • Regeringen bör skyndsamt återkomma med ett lagförslag om att avskaffa kravet på danstillstånd, vilket i dag handläggs av polisen. Lagförslaget bör kunna börja gälla när coronapandemin är över.
  • Regeringen bör genomföra fler åtgärder för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism, exempelvis genom att införa en egen brottskod för detta.
  • Regeringen bör ge Tullverket i uppdrag att intensifiera sitt arbete mot organiserad brottslighet. Tullverket bör också få ökade befogenheter att stoppa och kvarhålla gods och personer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om polisfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär renodling av polisens arbetsuppgifter, avskaffande av danstillstånd, brott av s.k. djurrättsaktivister och tullens brottsbekämpande verksamhet m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

122 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-08
Reservationer 53
Betänkande 2019/20:JuU25

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-03-12

Polisen och Tullverket bör få bättre förutsättningar inom vissa områden (JuU25)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området polisfrågor:

  • Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur polisens verksamhet ytterligare kan renodlas så att polisen kan använda sin tid så effektivt som möjligt.
  • Regeringen bör skyndsamt återkomma med ett lagförslag om att avskaffa kravet på danstillstånd, vilket i dag handläggs av polisen. Lagförslaget bör kunna börja gälla när coronapandemin är över.
  • Regeringen bör genomföra fler åtgärder för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism, exempelvis genom att införa en egen brottskod för detta.
  • Regeringen bör ge Tullverket i uppdrag att intensifiera sitt arbete mot organiserad brottslighet. Tullverket bör också få ökade befogenheter att stoppa och kvarhålla gods och personer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om polisfrågor. Ett enigt utskott står bakom två av de fyra tillkännagivandena. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
60 förslagspunkter, 53 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tydligare mål och bättre uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:2357 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

2. Administrativt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 2 (M, C, V, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, V, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294


3. Renodling av polisens arbetsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om renodling av polisens arbetsuppgifter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:550 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 2-4,

2019/20:2524 av Katarina Brännström (M),

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11 och

avslår motion

2019/20:2218 av Lotta Finstorp (M).

Reservation 3 (S, V, MP)

4. Danstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om avskaffande av danstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:379 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 4 och

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 5.

5. Tillstånd till hotellrörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 7,

2019/20:2006 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD),

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 4 (SD, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 18 0 294


6. Slumpmässiga kontroller av drograttfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 24 och

2019/20:3111 av Linda Ylivainio (C).

Reservation 5 (M, C, KD, L)

7. Hundsök efter narkotika på skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 48.

Reservation 6 (M)

8. Utökade befogenheter att göra husrannsakan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 30 i denna del och

2019/20:3214 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (KD)

9. Tillfälliga arrester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 8 (KD)

10. Publicering av bilder på gärningsmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 9 (M)

11. Insamling och lagring av biometriska uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 10 (M, KD)

12. Kamerabevakning av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 11 (M, C, KD, L)

13. Skottdetektorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:33 av Robert Halef (KD) och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 12 (M, KD)

14. Civila poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3065 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 13 (M)

15. Övervakning av tidigare dömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3223 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.

16. Polisinsatser vid idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:796 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

17. Kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 8 och 9.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


18. Utrustningslyft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 15 (SD)

19. Amber Alert

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2679 av Ann-Sofie Alm (M).

20. Säkrare arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:528 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 16 (V)

21. Straffbart att störa polisens arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 17 (SD)

22. Intern tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:538 av Magnus Jacobsson (KD).

23. Trafikövervakning av tung trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 18 (M, KD)

24. Förhindrande av farlig fordonsframfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1769 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) yrkande 8.

25. Åtgärder mot svarttaxi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:527 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 19 (V)

26. Polisens samarbete med Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 20 (M, KD)

27. Polisens samarbete med Kronofogdemyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 21 (KD)

28. Samarbete mot seriebrottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:875 av Pål Jonson (M),

2019/20:1599 av Daniel Bäckström (C) yrkande 3,

2019/20:2516 av Katarina Brännström (M) och

2019/20:3061 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 22 (M, KD)

29. Samarbete mot finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2674 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 23 (M, KD)

30. Åtgärder i särskilt utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 9,

2019/20:1959 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1-3,

2019/20:1984 av Lars Hjälmered (M),

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 7 och 8,

2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3, 6 och 7,

2019/20:2449 av Rasmus Ling (MP),

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 8, 20 och 21 samt

2019/20:3134 av Lawen Redar (S).

Reservation 24 (M, KD, L)
Reservation 25 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 17 4 294


31. Nolltolerans mot småbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 26 (C)

32. Zonförbud och visitationszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 6 och 7 samt

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 30 i denna del.

Reservation 27 (M, KD)

33. Undantagstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 13-15.

Reservation 28 (SD)

34. Flaggning av adresser för ambulanser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1605 av Alireza Akhondi (C) och

2019/20:1608 av Alireza Akhondi (C).

35. Belöningssystem och tipspengar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2623 av John Weinerhall (M) yrkande 1 och

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 29 (M)

36. Ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 13 och 14,

2019/20:536 av Magnus Jacobsson (KD),

2019/20:657 av Anders Hansson (M),

2019/20:697 av Magnus Jacobsson (KD),

2019/20:902 av Lars Beckman (M),

2019/20:1239 av Hans Hoff (S),

2019/20:1520 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M),

2019/20:2120 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2261 av Louise Meijer (M) yrkandena 1-3,

2019/20:2334 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2019/20:2396 av David Josefsson (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2504 av Arin Karapet (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:2895 av Boriana Åberg (M),

2019/20:3069 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 5 och 18,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 23 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 30 (M, C, KD)

37. Brott av s.k. djurrättsaktivister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om brott av s.k. djurrättsaktivister och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:1235 av Heléne Björklund och Tomas Kronståhl (båda S),

2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) yrkande 5,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 2,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14,

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 4 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 36, 38 och 41,

bifaller delvis motionerna

2019/20:1085 av Ola Möller (S),

2019/20:2500 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2019/20:3083 av Åsa Coenraads (M) och

2019/20:3084 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkandena 1 och 3 samt

avslår motionerna

2019/20:1302 av Åsa Coenraads och John Widegren (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3084 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2.

Reservation 31 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


38. Arbetet mot barnpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:182 av Ola Johansson (C) yrkandena 1-3,

2019/20:2447 av Pernilla Stålhammar och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 5,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 48 och

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 32 (C)
Reservation 33 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 1 0 2 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 48 5 2 294


39. Arbetet mot dopningsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2782 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 34 (KD)

40. Ekonomisk brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:766 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2114 av Fredrik Malm (L) och

2019/20:3036 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S).

Reservation 35 (SD)

41. Brott mot butiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 6 och

2019/20:1189 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S).

Reservation 36 (M, SD, KD)

42. Utredning av mängdbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 37 (M, C, KD)

43. Nationellt tiggeriförbud m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 24,

2019/20:893 av Lars Beckman (M),

2019/20:2937 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3066 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 38 (M, SD)

44. Olovliga bosättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:1105 av Emma Hult (MP) yrkande 1,

2019/20:2734 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4 samt

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 42.

Reservation 39 (SD, KD)

45. Utsatta EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11, 13 och 14.

Reservation 40 (V)

46. Demonstrationstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 55.

Reservation 41 (C)

47. Passlagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:970 av Elin Lundgren (S),

2019/20:2496 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 42 (M)

48. Gränskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 27,

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkande 56,

2019/20:1340 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2019/20:1759 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C),

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 17 och

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 43 (M, KD)
Reservation 44 (SD)

49. Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 45 (SD)

50. Inre utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7 samt

2019/20:3368 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 17 och 18.

Reservation 46 (M, SD, KD)

51. Europeiska unionens yttre gräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 47 (L)

52. Stöd till Grekland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 48 (SD)

53. Europols mandat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8 och

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 49 (L)

54. Tullverkets brottsbekämpande verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:378 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 15,

2019/20:1334 av Anders Hansson (M),

2019/20:1577 av Jan R Andersson (M),

2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C),

2019/20:2709 av Lars Püss (M) yrkande 2 och

2019/20:3225 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 6.

55. Falska uppgifter i polisförhör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13,

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20 och

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 50 (M, SD, KD)

56. Skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 31 och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 51 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


57. Registerkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1809 av Helena Antoni (M) och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 52 (KD)

58. Registrering av kontantkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:5 av Robert Stenkvist (SD).

59. Brottsofferfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2103 av Sanne Lennström (S) och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 53 (M, C, KD)

60. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.