Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor (JuU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om polisfrågor. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp och att arbete redan pågår inom andra områden. Motionerna handlar bland annat om polisens befogenheter och arbetsmetoder, vapenfrågor och gränskontroll.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om polisfrågor (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om polisfrågor. Skälen är främst att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor motionerna tar upp och att arbete redan pågår inom andra områden. Motionerna handlar bland annat om polisens befogenheter och arbetsmetoder, vapenfrågor och gränskontroll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.