Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor (JuU13)

Riksdagen sa nej till motioner om polisfrågor från de allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om allmänna frågor om polisen, arbetet mot barnsexturism och lagring av trafikdata.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om polisfrågor (JuU13)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om polisfrågor från de allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009. Skälet är bland annat att det redan pågår arbetet i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om allmänna frågor om polisen, arbetet mot barnsexturism och lagring av trafikdata.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.